ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

یالمان

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
نامی پسرانه به زبان مازندرانی در معنی رنگین کمان
0
ناشناس:
واژه ای مازندرانی یعنی رنگین کمان(واژه نامه مازندرانی)
0
ناشناس:
واژه ای مازندرانی یعنی رنگین کمان(واژه نامه مازندرانی)

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما