ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کردگان

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
(پهلوی) کار، کنش.

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ