ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

چقرمگی

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
مقدار انرژی لازم برای شکست در آزمون کشش مواد

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما