ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیشگام

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
چیزی یا شخصی که پیشرو است.
0
ناشناس:
اسم مرکب ، ( پیش + گام ) پیشرو ، پیش قراول ، متقدمان در کار و یا عملی ، و...

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ