ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

همذات پنداری

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
خود را در شرایط و موقعیت فرد دیگری دیدن؛ مثلاً همذات پنداری با شخصیت اصلی فیلم یا داستان.

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ