ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناودان

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
واژه ناودان به از دو بخش ناو + دان ساخته شده اما "دان" به معنی پسوند ظرف نیست. با پوزش در فرهنگ شما نادرست نوشته شده. دان ریشه اوستایی دارد و به معنی آب میباشد ....from wiktionary aboutناودان Etymology From ناو (nâv) +‎ دان (dân, “water”). From Proto-Iranian (compare Ossetian дон (don, “water, river”), from Proto-Indo-Iranian (compare Avestan [script needed] (dānu-, “river”)[script needed], Sanskrit धुनी (dhuni, “river”)), from Proto-Indo-European *dā- (“fluid; river; to flow”). Compare Persian دنیدن (danidan, “to run”)....also in this book:"An Etymological Dictionary of Persian, English and other Indo-European Languages" by ali nourai on page 79 is mentioned about ناودان under "danu" avestan word meaning water and river

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ