ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

نارمیلا

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
غنچه ، شکوفه ، خصوصا شکوفه گل انار

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما