ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ملیل

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
مَلیل /malil/ ولرم، نه گرم و نه سرد

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ