ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ملاسی

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
(بوشهری) مَلاسی؛ ظرف نگهداری روغن. در زبان هندی نیز به همین معنی به کار می رود.

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ