ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متبختر

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
کسی که فخر میفروشد.فخرفروش

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ