ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لک لکی

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
لِکْ لِکیْ:(lekleki) در گویش گنابادی یعنی چرخ نخریسی
0
ناشناس:
قهرم

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ