لکستان

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
نام منطقه ای جغرافیای که بین استان های لرستان، کرمانشاه، ایلام و همدان قرار دارد؛ در حال حاضر (1395) جمعیتی حدود دو میلیون نفر در این منطقه زندگی می کنند. مهم ترین شهرهای لکستان عبارت اند از الشتر، کوهدشت نورآباد، هرسین، دره شهر.

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما