ترجمه مقاله

لاکچری

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
لوکس(luxury) ، اشرافی، مدرن

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

ترجمه مقاله