ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شراره آتش

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
اخگر، ابیز، پارۀ آتش، آتش پاره.

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ