سپند

واژه‌نامه آزاد

سِپَند، اِسپَند؛ نام گیاهی است. || مقدّس.
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما