ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

روماک

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
از اسامی پسر مازندرانی و به معنی صادق - محکم با نظم و ترتیب راست و ... می باشد

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ