ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

دکران

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
دَ - کَ = مرغي است زيبا و خوش‌الحان که به واسطه آواز خوشش پرندگان ديگر را جذب خود کرده (يا در خواب مي‌کند) و سپس شکار مي‌کند. ادعا شده که اين بيت حافظ اشاره به اين پرنده دارد: حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی دام تزویر مکن چون دکران قرآن را. که البته بين دکران و دگران (ديگران) اختلاف است.

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما