ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دوود

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
غباری به هر رنگ حاصل از خاموش شدن چیزی که شعله ور بوده است.

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ