ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دوتک

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
dotek به معنی مرغ؛ واژه اصفهانی.

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ