ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

تیک به تیک

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
تیک به تیک= روبروی هم، مقابل هم

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما