ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تیف تف

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
در گویش لری به معنای باران نم نم تف:حرف (ت) با فتحه می باشد

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ