ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تولغه

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
تکیه کردن،محکم گرفتن
0
ناشناس:
تُولغَه/ترکی/ قسمت بالای سر. این واژه در مناطق مرکزی افغانستان کار برد دارد.

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ