ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تمپورال

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
وابسته به گیجگاه؛ گیجگاهی.

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ