ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تافته جدا بافته

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
کنایه است از متفاوت بودن غالباً با معنای ضمنی برتر انگاشته شدن و یا خود را برتر شمردن
0
ناشناس:
خاص. ویژه. تک

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ