ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

اینرسی

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
سکون، ایستایی.

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما