ترجمه مقاله

آروشا

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
درخشان، نورانی، باهوش.
0
ناشناس:
نامي دخترانه. يكي از نوادگان كوروش كبير. به معني باهوش نوراني درخشان

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

ترجمه مقاله