ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بازسازی‌کننده

فرهنگ فارسی طیفی

مقوله: اختیار آتی ه، نیروبخش، تقویتی، درمانی، بهبود دهنده، احیاکننده، زندگی‌بخش، جانبخش، فرح‌بخش، ممدحیات، مفرح‌ذات ترمیمی، مرمت کننده، اصلاحی مفرح، نزهت‌بخش، شادی‌بخش، سرنخ، کلید، ماشه، آغازکننده ◄ نقطۀ آغاز باصفا، دلگشا، خوش‌منظره، دلباز ◄ وسیع
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ