پادراز، پادرازی

گویش تهرانی

شیرینی با آرد گندم و شکر روی آن کنجد ومغز پسته، بادام یا گردو .

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما