ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عرعرو

گویش تهرانی

بچه‌ای که زیاد گریه و فریاد می‌کند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ