ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خِرِفت، خِرِف

گویش تهرانی

کودن، بی حس، مبهوت، از کار افتاده، ابله، گول .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ