ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خواب‌نما، خواب‌نما شدن

گویش تهرانی

ظاهر شدن بزرگان در خواب و پیام دادن به کسی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ