ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اوسا بدوش

گویش تهرانی

نام بازی کودکان:اوسا بدوش زن اوسا بدوش کلاغ پر گنجشک پرگاو نپر!
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ