ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

يَهْجَعُونَ

فرهنگ واژگان قرآن

مي خوابند (کلمه هجوع که مصدر فعل يهجعون است ، به معناي خواب در شب است . بعضي هم گفتهاند اصلا به معناي خواب اندک است لذا ممکن است در عبارت "کَانُواْ قَلِيلاًَ مِّنَ ﭐللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ "کلمه ما زائده باشد و کلمه يهجعون خبر باشد. "کانوا يَهْجَعُونَ": می خوابیدند )
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ