ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مُّصَفًّى

فرهنگ واژگان قرآن

صاف شده (عسل مصفي ، يعني عسل خالص و بدون موم و لرد و خاشاک و ساير چيزهايي که در عسل دنيا هست و آن را فاسد و معيوب ميکند)
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ