ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مُّذَبْذَبِينَ

فرهنگ واژگان قرآن

متحیروسرگردانان (مذبذب بودن هر چيزي به معناي آمد و شد کردن آن بين دو طرف است بدون اينکه آن چيز تعلق و وابستگي به يکي از آن دو طرف داشته باشد . و اين خود صفت منافقين است که بين مؤمنين و کفار آمد و شد دارند ، نه به کفار بستگي و تعلق دارند و نه به مؤمنين لا الي هؤلاء يعني نه به طرف مؤمنين به تنهائي ، تا مؤمن حقيقي باشند ، و لا الي هؤلاء و نه به طرف کفار تا کافر محض باشند)
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ