ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رَأَيْتُمُوهُ

فرهنگ واژگان قرآن

آن را ديديد (براي واقعيت حتمي مضارع معني مي شود)
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ