ءَالِهَةَ

فرهنگ واژگان قرآن

خدايان
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما