ءَالِهَةً

فرهنگ واژگان قرآن

خداياني
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما