ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

نوشاد

فرهنگ نام‌ها

(تلفظ: nušād) (به مجاز) جوان نورسته‌ی شاداب (دختر) ؛ نام شهر یا موضعی که خوبرویان در آن بسیار بوده‌اند .
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما