ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

نرسه

فرهنگ نام‌ها

(تلفظ: narse) (اوستایی) گونه‌ی دیگر نَرسی ، ← نَرسی . به علاوه در اوستا و پارسی میانه فرشته و ایزدی است نظیر جبرئیل حامل وحی و او پیک اهورامزدا است .
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما