ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مهپاره

فرهنگ نام‌ها

(تلفظ: mah pāre) (مَه = ماه + پاره) ، پاره‌ی ماه ؛ (به مجاز) بسیار زیبا و دل فریب .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ