ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ماردین

فرهنگ نام‌ها

(تلفظ: mārdin) نام یکی از شهرهای کردستان ترکیه است که در دامنه‌ی جنوبی قراجه داغ واقع است ؛ جزیره مشرف بر دُنیسرودارا .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ