ساوین

فرهنگ نام‌ها

(تلفظ: sāvin) (= ساویس) ، ← ساویس . به علاوه آسوده و آرام ؛ نام جایی.
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما