ساویس

فرهنگ نام‌ها

(تلفظ: sāvis) چیز گرانمایه ، نوعی پنبه .
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما