ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زراسپ

فرهنگ نام‌ها

(تلفظ: zarasp) (در اعلام) نام پسر طوس بن نوذر است و او داماد کیکاووس بوده .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ