ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

روهینا

فرهنگ نام‌ها

(تلفظ: ruhinā) (در قدیم) آهن و فولاد جوهردار ، جنسی از پولاد قیمتی ، آهن گوهر دار ، گوهر آهن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ