ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تامیلا

فرهنگ نام‌ها

(تلفظ: tāmilā) (عربی) (مصدر باب تفعیل) از روی امیدواری ، امیدوارانه ؛ در برخی منابع به معنی بخشنده .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ