ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ایل‌آی

فرهنگ نام‌ها

(تلفظ: il āy) (ترکی) ماه ایل ، ماه قبیله؛ (به مجاز) زیبارویی از ایل و قبیله.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ