ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ایلیار

فرهنگ نام‌ها

(تلفظ: il yār) (ترکی ـ فارسی) دوست و رفیق ایل ، یار و یاور ایل ، کسی که همدم و مونس ایل و طایفه است.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ