اردی

فرهنگ نام‌ها

(تلفظ: ordi) مخفف اردیبهشت ، نام ماه دوم سال شمسی ، فرشته‌ی مدَبِر کوه‌ها ؛ (در قدیم) در فرهنگ ایران قدیم فرشته‌ای که نماینده‌ی پاکی است و نگهبانی آتش با اوست .

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما